ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek az ADEXILIS Hungary Kft. ún. “IUB™ Rézgyöngy Affiliate Program” programjához.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az ADEXILIS Hungary Kft. (1093 Budapest, Boráros tér 2. IV. em. 19/A, a továbbiakban: Üzemeltető) által működtetett IUB™ Rézgyöngy Affiliate Program elnevezésű online partnerprogramba (a továbbiakban: Program) való belépés, valamint a részvételre szerződést kötött partner (a továbbiakban: Partner) (Üzemeltető és Partner együttesen: Felek) jutalékra való jogosultságának feltételeit, a felek kapcsolódó jogait és kötelezettségeit.

 1. Fogalmak

 

 1. Üzemeltető: a Program működtetője, amely elérési lehetőséget biztosít a https://rezgyongy.hu internetes oldalon keresztül a Partnereknek az IUB™ Rézgyöngy Affiliate Programba való belépésre:

 

Név: ADEXILIS Hungary Kft.

Székhely: 1093 Budapest, Boráros tér 2. IV. em. 19/A

Cégjegyzék szám: 01-09-291447

Adószám: 25829127-2-43

 1. Program: az Üzemeltető által üzemeltetett on-line IUB™ Rézgyöngy Affiliate Program, amelynek keretében a regisztrált Partner vállalja, hogy weboldalán szöveges hivatkozáson vagy bármilyen más elektronikus hivatkozásformán (pl. blogpost, videó, kép) keresztül hozzáférést biztosít az Üzemeltető https://rezgyongy.hu weboldalához, mely által forgalmat generál az Üzemeltető weboldalán, amely vásárlással végződik és amely kapcsán valamennyi feltétel megvalósulása esetén az Üzemeltető Jutalékot fizet a Partner számára.

 

 1. Jutalék: a Program keretében a https://rezgyongy.hu weboldalára szöveges hivatkozáson vagy bármilyen más elektronikus hivatkozásformán keresztül megvalósult Tranzakció után az Üzemeltető által a Partner részére történő kifizetés.

 

 1. Partner: Természetes vagy jogi személy, akit az Üzemeltető elfogadott IUB™ Rézgyöngy Affiliate Program partnerének, és aki elfogadta annak feltételeit.

 

 1. Partner Kód: Az Üzemeltető által generált egyedi kód, melyet a Partner a Programba való belépéskor kap.

 

 1. Felhasználó: Minden internetes felhasználó, akit a Partner egy hivatkozáson keresztül a https://rezgyongy.hu webáruházba irányít.

 

 1. Eladás utáni kifizetés: a Partnernek fizetett jutalékfizetés, amely a Partner hivatkozásain keresztül érkező látogató (Felhasználó) ténylegesen megtörtént vásárlása esetén az eladás értékének 10%-a, a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint.

 

 1. Tranzakció: Minden olyan megvalósult és az Üzemeltető által követett aktivitás, amely a https://rezgyongy.hu webshopban elérhető termék Partneren keresztüli megvásárlását jelenti.

 

 1. A Programban való részvétel

A Programban részt vehet minden olyan jogi személy, illetve minden 18. életévét betöltött természetes ,, és maradéktalanul teljesítette az alábbiakat:

 • Hiánytalanul kitöltötte a jelentkezési űrlapot (regisztráció),
 • Megerősítette, hogy elfogadja a feltételeket, valamint
 • Szavatolja, hogy a Programba való belépéshez átadott információk saját magáról és weboldaláról hitelesek és teljes körűek.

 

 • Regisztráció

 

Ahhoz, hogy valaki Partner lehessen, regisztrálnia kell a https://rezgyongy.hu/partner/ weboldalon az alábbi adatok megadásával:

(*Kötelező, csillag nélkül nem kötelező)

 • *Email cím
 • *Keresztnév
 • *Vezetéknév
 • *Számlázási cím #1
 • Számlázási cím #2
 • *Város
 • *Irányítószám
 • Cég név
 • *Weboldal címe
 • *Promóció módjának részletes leírása

A regisztráció során, a a Partner értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki. A regisztráció sikeréről az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja a Partnert, a Partner Kód megküldésével egyidejűleg. Az Üzemeltető jogosult a regisztrációt elutasítani.

Partner jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az [info@adexilis.com] e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Üzemeltető haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Partner felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Amennyiben a Partner magánszemélyként, egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaságként csatlakozott a Programhoz és ezen státusát a későbbiekben módosítani kívánja, erre kizárólag a korábbi regisztráció visszavonásával és új regisztrációval van lehetősége.

A hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Partner a felelős.

Amennyiben a Partner tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Üzemeltetőt.

Partner vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

 1. Felhasználás

 

A Program keretében a Partnerek hivatkozásokat helyeznek el saját weboldalaikon, és/vagy saját közösségi csatornáikon, amelyek a https://rezgyongy.hu weboldalra mutatnak.

A hivatkozások a Partner döntése alapján a link alábbiakba való beágyazásával történhet:

 • Banner
 • Szöveg
 • Kép
 • Webshop elem

A felhasználás céljából a Program keretében az Üzemeltető az alábbi márkaeszközöket („Márkaeszközök”) biztosítja a Partner számára:

 •  Színkódok
 • Logó (kizárólag kérésre)
 • Kreatívok – bannerek (szabadon letölthető)
 • Képek (szabadon letölthető)

A Partnerek a Program által esetlegesen szervezett kampányokkal összefüggő promóciós anyagokat kizárólag az Üzemeltető előzetes engedélyével módosíthatják. Az ilyen kampányanyagok, promóciós anyagok Partner általi felhasználása nem lehet félrevezető, a Partnerek nem használhatják olyan tevékenységhez és/vagy olyan magatartás tanúsításához, amely a hatályos magyar jogszabályokba, illetőleg a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekbe ütközik (ideértve, de nem kizárólagosan kéretlen e-mail küldése hasonló tartalommal, szerzői jogvédelem alá eső alkotások, illetve harmadik személy szellemi alkotásokon fennálló jogának bármely más módon történő megsértése, harmadik fél félrevezetése, a Program weboldal szövegeivel, logójával és a honlapon feltüntetett, szerzői jogvédelem alatt álló egyéb információival való visszaélés. A Partner ezen anyagok felhasználásával összefüggésben az Üzemeltetőnek okozott mindennemű kár megtérítésére köteles.

Egyebek mellett a Partner weboldalának tartalma nem valósíthat meg, illetve nem reklámozhat jogszabályba ütköző tevékenységet, továbbá nem ösztönözhet másokat ilyen tevékenység kifejtésére; nem sértheti az Üzemeltető, a Program weboldal és az nevét és jó hírnevét, nem sértheti a https://rezgyongy.hu weboldal, vagy harmadik személy szerzői jogi, védjegyen fennálló, vagy más jogait. A Partner az ilyen, szerződésbe ütköző tartalom esetén az Üzemeltetőnek okozott mindennemű kár megtérítésére köteles.

A Partner szavatolja, hogy:

 • a weboldalán feltüntetett tartalmakkal és a weboldal szerkesztésével kapcsolatosan valamennyi joggal rendelkezik, illetve, hogy a nem a saját tulajdonát képező tartalom felhasználásához, megjelenítéséhez, annak tulajdonosa kifejezett beleegyezését adta;
 • a weboldalán feltüntetett tartalmak és a weboldal szerkesztése nem sérti harmadik személy jogait – ideértve a szerzői jogvédelem alá eső alkotásokat – és hogy a tartalmak, valamint a weboldal szerkesztési folyamatai semmilyen módon nem sértőek, illetőleg nem ütköznek jogszabályba.

Amennyiben az Üzemeltető megállapítja, hogy a Partner a hivatkozások elhelyezése és használata során nem megfelelően jár el, jogosult a hivatkozást blokkolni és felmerülő kártérítési igényét a Partnerrel szemben érvényesíteni. A Partner vállalja, hogy amennyiben az Üzemeltető ezt kéri, 24 órán belül eltávolítja a hivatkozásokat a Partneri oldalról.

A Partner tudomásul veszi, hogy a Programban résztvevő partnerek ténylegesen promóteri, hirdetői szerepkörben működnek. A vásárlást, szállítást, a sütiket (cookie-k), vagy egyébiránt bármilyen vásárlással kapcsolatos műveletet az Üzemeltető végzi, illetőleg rendezi. A Partner nem tehet ígéreteket és/vagy nem vállalhat kötelezettséget az Üzemeltető, illetőleg a https://rezgyongy.hu vonatkozásában.

 1. Díjazás és egyéb juttatás

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy minden, a Partner hivatkozásain keresztül érkező látogató (Felhasználó) ténylegesen megtörtént 60 napon belüli vásárlása esetén az eladás értéke 10%-ának megfelelő összegű jutalékot fizeti ki a Partnernek.

A Partner abban az esetben jogosult jutalékra, ha a Partner weboldaláról érkező látogató (Felhasználó) a webshopban vásárolt terméket ténylegesen kifizette, az Üzemeltető jóváhagyta a Tranzakciót, azaz az összeg beérkezett az Üzemeltető számlájára.

Amennyiben a Felhasználó nem fizeti ki vásárlásának értékét, ez esetben a Partner nem követelheti a kérdéses jutalékot.

A jutalék kifizetése számla ellenében történik, a számla beérkezésétől számított 30 napon belül a Partner által megadott számlaszámra történik banki átutalás formájában.

A minimális kifizetési érték [1.000,-  HUF + ÁFA, amennyiben a jóváhagyott jutalékok összege nem haladja meg ezt az összeget, úgy a generált eladások áttolódnak a következő hónapra, és amint a jutalékok összege eléri a minimális kifizetési értéket, a jutalék kifizetésre kerül.

Az Üzemeltető további juttatásként lehetőséget biztosít arra, hogy a legtöbb forgalmat generáló partnerek logója – az adott Partner előzetes hozzájárulásával – megjelenjen a https://rezgyongy.hu weboldalon.

Ezen megállapodás alapján az Üzemeltető és a Partner között sem munkaviszony, sem pedig munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony nem jön létre.

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy jelen szerződés V. pontban foglalt díjazást, illetőleg annak kifizetési feltételeit (így különösen, de nem kizárólagosan, azon napok számát, amelyen belül a vásárlásnak meg kell történnie) előzetes indoklás nélkül, de a Partner előzetes tájékoztatása mellett megváltoztassa. Az Üzemeltető a változásokról a Partnert elektronikus úton tájékoztatja elektronikus levél, valamint a https://rezgyongy.hu/partner weboldal segítségével.

 1. Kötelezettségek, felelősségkorlátozás

A Partner teljes mértékben felelősséget vállal weboldala fejlesztéséért, karbantartásáért, jogszerű működéséért és tartalmáért, továbbá köteles a rá vonatkozó valamennyi jogszabály, illetőleg jogszabályi kötelezettség maradéktalan betartására.

Az Üzemeltető nem felelős a Partnernek okozott, a Programmal kapcsolatos károkért és/vagy költségekért, ideértve, de nem kizárólagosan a https://rezgyongy.hu weboldal helytelen működése vagy technikai hibákból eredő károkat és költségeket.

A Partner vállalja, hogy a hatályos adózási jogszabályokban előírt kötelezettségeket maradéktalanul teljesíti. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség a Partner által a hivatkozások implementálása során elkövetett hibákért, vagy a hivatkozások működéséért. Az Üzemeltetőt nem terheli továbbá felelősség a Program esetleges hibái, a Program hozzáférhetetlensége az adatok hiánya vagy adatveszteség miatt, valamint a biztonsági rendszerek hibáiért, vírusokért vagy más károkozó szoftver komponensekért, amik a Program használatakor jelentkeznek, illetve a Partner szoftveréért és/vagy weboldaláért.

 • Szellemi alkotások

A https://rezgyongy.hu weboldalon az Üzemeltető által közzétett tartalom a weboldal Üzemeltetőjének szellemi tulajdonát képezi. Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló jogszabályi rendelkezések, valamint a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló jogszabályi rendelkezések keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

 • Titokvédelem

üzleti titokként kezelnek minden, az ÁSZF szerinti jogviszonyok révén tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt, információt, adatot. Az üzleti titkok harmadik személy részére az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző módon történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezéseket hatálya kiterjed a munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre is.

Nem minősül üzleti titoksértésnek az Üzemeltető azon cselekménye és kommunikációja, amelyet az Üzemeltető harmadik személyekkel annak érdekében folytat, hogy a hirdetést helyezzen el.

 1. A megállapodás megszűnése

Az Üzemeltető a jelen megállapodást azonnali hatállyal indoklási kötelezettség nélkül megszüntetheti és kártérítést követelhet, :

 • Az Üzemeltető álláspontja szerint a Partner weboldala jogszabályi rendelkezésekbe ütközik, vagy
 • a Partner jogszabályba ütköző cselekményt követ el az Üzemeltető és/vagy harmadik személyekkel szemben Programmal összefüggésben.

Az Üzemeltető jogosult továbbá bármikor, [60] napos felmondási idővel megszüntetni a jelen megállapodást a Partner egyidejű értesítése mellett. Az Üzemeltető  ez esetben is köteles kifizetni a Partnernek azon jutalék összegét, amely a szerződés megszűnése után vált a Partner javára esedékessé.

A Partner is jogosult bármikor megszüntetni jelen megállapodást. Az Üzemeltető ez esetben is köteles kifizetni a Partnernek azon jutalék összegét, amely a szerződés megszűnése után vált a Partner javára esedékessé.

A megállapodás megszűnése esetén a Partner regisztrációja és Partner Kódja törlésre kerülnek és a továbbiakban a Partner nem jogosult az Üzemeltető által a jelen Program során biztosított Márkaeszközöket felhasználni.

 1. Adatkezelés, adatvédelem

A Program működtetése érdekében az Üzemeltető az alábbi adatokat követi, illetőleg kezeli:

 • Partner regisztrációs adatai;
 • Partner Linkről érkező weboldallátogatók száma;
 • Partner Linkről érkező látogatók vásárlása esetén – vásárlói adatok;
 • Partner Link felhasználási helyek, módok (Manuálisan, esetleg „Partner Jelentés” alapján)

Az Üzemeltető által történő adatkezelés részletes szabályait a https://rezgyongy.hu weboldalon található Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Üzemeltető Adatkezelési Tájékoztatója, amelynek alapján a regisztráció, valamint a Programhoz való csatlakozás során a Partner hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető a regisztrációval és az az alapján létrejövő szerződéssel kapcsolatban, illetve az esetleges hírlevél-feliratkozás céljából megadott adatait az abban foglalt feltételrendszernek megfelelően kezelje.

Az Üzemeltető jogosult A Partner ezen önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely esetben az Üzemeltető a visszavonást követően a Partner részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Partner adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A https://rezgyongy.hu weboldalon, mint internetes honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok az Üzemeltetőt illetik meg, és a https://rezgyongy.hu weboldal rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl a tartalmak semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A jelen ÁSZF 2018.. […] napjától visszavonásig vagy módosításig hatályos. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Adatkezelési tájékoztató elérhető a következő linken keresztül Adatvédelmi tájékoztató

 1. Értesítések

A felek között a jelen szerződéssel kapcsolatos bármiféle közlés, kérés, stb. (együttesen: értesítés) csak írásban érvényes és hatályos. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés keretében elektronikus levelezésüket és a Program adminisztrációs felületén elektronikus úton tett közléseket hivatalos írásos formának tekintik.

A felek bármikor jogosultak a másik félhez – a jelen szerződésben megengedett bármely módon – küldött értesítésben kapcsolattartóit, számlázási és értesítési címeit, illetve egyéb adatait módosítani. Az ilyen értesítés megtörténtét követően a Felek a jelen szerződés céljaira a módosított adatot tekintik alkalmazandónak.

 • Vegyes rendelkezések

Az Üzemeltető és a Partner közötti szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt az Üzemeltető nem iktatja.

Az Üzemeltető bármikor egyoldalúan módosíthatja a jelen feltételekben meghatározott rendelkezéseket. A Partner elektronikus úton értesül a változásokról. Amennyiben a Partner nem fogadja el a módosításokat, az Üzemeltetőnek címzett írásbeli nyilatkozattal megszüntetheti a megállapodást. Ekkor felek a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően elszámolnak. A módosított feltételek elfogadásának minősül, amennyiben a Partner 14 napon belül nem szünteti meg írásban a megállapodást.

 • Alkalmazandó jog, jogviták rendezése

Jelen feltételekben foglaltak és minden az Üzemeltető, illetve a Partner között létrejött megállapodásra kizárólag a magyar jog szabályai az irányadók.

Felek jogviszonyában – kifejezett eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a magyar anyagi és eljárásjogi szabályok alkalmazandók. Felek a szerződésből eredő jogvitákat elsősorban személyes egyeztetéssel, békés úton kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a vitás kérdés eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.